SEPTYNIOS DIENOS, SEPTYNERI METAI
Sigito Birgelio eilėraščių rinkinys "Septynios dienos, septyneri metai" - naujas žingsnis jo kūrybinėje biografijoje. Poetinės brandos ženklas - minties ir jausmo sutelkimas nedideliame teksto plote: eilutėje, frazėje, posme ar tiesiog dviejuose šalia esančiuose gramatiškai nesujungtuose žodžiuose. Todėl Sigito Birgelio eilėraščiai smarkiai trumpėja, nes tai liudija, jog poetas sugeba daug ką pasakyti labai taupiomis priemonėmis. Nesišvaisto plačiais mostais, nesisvaido tuščiais garsiai barškančiais žodžiais. Pagaliau ryškėja, pasakyčiau, birgeliška miniatiūrinė eilėraščio forma, savo reikšmių intensyvumu primenanti Rytų poeziją. Todėl šiuos tekstus reikia labai atidžiai skaityti, nes šioms miniatiūroms dažnai būdingi užtekstiniai žodžių ryšiai, negramatinės jų jungtys. Eilėraščiuose tarsi nesilaikoma skyrybos taisyklių, žodžių dariniai dažnai neatitinka mokyklinės gramatikos reikalavimų. O tai todėl, kad poetas bando prasiskverbti už įprastos kalbos ribų, jos kasdieninių reikšmių. Gramatinį kalbos jungimą čia dažnai pakeičia poetinis. O tai jam neblogai pavyksta.
Marcelijus Martinaitis
 
 


***

už semitinių žvakių
žvakidžių, šventraščių, egzogenezių
išdidžių, pompastiškų pasaulių
karališkai išprievartautų moterų

blusos lenda į lovą
gyvenimiškos, nesančios
mirtis apjuokina žmogų
paskutinio laiko akimirksniu***

Kiek kartų reikia pervystyti eilėraštį,
kad užaugintum knygai, žmogui, amžinybei?

Iš ko gimsta eilėraščiai?

Iš tylėjimo, kaip vandens lašas.
Iš vėjo dvelkimo, iš pasimatymo su Ja.

Kiek reikia eilėraščių pervystyti žmogui?

Kiek konvulsiškų širdies dūžių,
skalpelių kritiko rankoje, perskrostų krūtinių,

kad žodis būtų paklusnesnis
už vaiką.***

kiek reikia medienos
popieriaus lapams suvirškinti
kiek ryto aušrų, nakties nemigų
pinigų, kad nereikėtų skaityti knygų

kišenėje kužda vakaro tyla
gatvės šurmulys pasiveja pabėgusius vienatvėn
nėra nakties prieplaukų
nutviskusių svajonių

ateina gimdyti paskutinių eilių
klausti apsimetusių poetų:
– kiek reikia išgerti alaus butelių
kad parašytum vieną eilėraštį***

ateina iš vaivorykštės
rytas
nusimetęs debesų drabužius

ateina
ramybės ieškotas
nepataisomas širdies ramumas

ateina
iš mirštančios žmonijos šermenų
ateina - neateina***

atklysta iš peršviestos vaizdajuostės
juoda iš šermenų parėjusi diena

bet užmarštis namo negrįžta
devynbalsės dainos lūpomis

dar dešimt tokių akimirkų
ir bus nauja amžinybė***

eilėraščiai
pikti liejasi į poetą

nori išprievartauti knygą
bet nėra kam

kas laiduotų žodžiams
ateinantiems iš nežinia kur***

iš tylėjimo
lyg iš ugnikalnio
veržiasi eilėraščiai

noriu užgesinti nerimą
šimto metų tylėjimą
laukimo priežastį***

laikas kuris neateina
pasiimti manęs
suklupusio
prie Matulevičiaus akmens

lemtingas knygnešio maišas
nužengs nuo
gyvenimo
mirties valandą***

jau perpildytos svajonės
išleisti traukiniai
pinigai, datos, kalendoriai

rūdija Baltijoj
pamerktos silkės
griaučiais į krantą

prie stalo
apsėsto žmonių
ir viskio
 ***

kiek ašarų turi eilėraščiai
kiek atkimštų
išgertų sapnų

hipertoninių dienų
žvakių, žioplių
nereikalingų

kiek reikia gailėtis
žodžių
nepatekusių į paskutinę atomazgą***

eglutė iškirsta nacionaliniam parke
džiugino vaikus
šaltosiomis ugnimis prisirpusios ugnies

vaikai
įbauginti vyresniųjų
paslapčia sudegino tėvo kluoną

tėvas, kuriam vaikai pastatė antkapį
palydėjo į žemę eglutę, degtukus
ir kluono pelenus

vaikai
greitai perspėjo kitus
kad iš nacionalinio parko nekirstų eglutės***

už septynių širdies nerimų
nesuprasto aritmetikos laiko
laukiančio tavęs amžinybėje

septynių girtuoklių svyravimų
septyniuose pasaulio kraštuose
miršta POEZIJA

ateina nesuvokiamas
žodžių ieškojimas
šokolado atomazgoje***

kūdikis, ieškantis krūtų
lūpų prispaustas
laukimo nerimas
matuojamas nuopuoliais ir pralaimėjimais

baigiasi Dievo dovana ant laukų
nėra žmogaus, kuris paimtų laiko ostiją
pasėtų pelenų grūdą
išdygusį pasaulio benamiams***

nesapnuok nesapnuojamų sapnų
daiktų pririštų prie lopšio
išprotėjimų, barnių, paliaubų
užsibuvimo už dreifuojančio laiko

negesink kasdienybės pelenų
sudegusių rankų nerimo
nesuprantamų kūdikio svyravimų
klyksmų nesuprantamų motinai
 ***

gotikos bažnyčių bokštai
susirinkę į benamių gimtadienį
didmiesčių dangoraižių viršūnės
Varšuvos centrinėj stoty

pomirtinės vėžio konvulsijos
nesugebėjimo, nesugrįžimo nerimas
bėgimas pagal nutylėjimą
susirinkimas tų, kurie neateina
 Kas ir kas?

susideda iš dvidešimt keturių kūdikio nerimų
dvidešimt keturių ieškojimų
dvidešimt keturių susitikimų
su savimi

dvidešimt keturi širdies dūžiai
dvidešimt keturios statinės geriančios gyvenimą
dvidešimt keturi nuopuoliai
kekšės širdyje

viengungių vienatvės darykloje
dvidešimt keturi
negrąžinami negrįžimai***

nežiūrėk į amžinybę, apaksi
pro sudaužyto laiko stiklus
vaikystės žiūrėjimas į dangų
užtemdytas saulės

pavargę debesys pereina gatvę
šaligatviai pritvinkę mulkių bučinių
mergų su dažytais plaukais
ašarojančių akių, širdies nuojautų***

piliakalnis
laukia
jotvingių

bet Eglinėje
nėra vietos
amžinybei***

laikas
visageidžiantis
pratęstas
gęstančios šviesos

triukšmas
iš trisdešimt šešių dienlaukių
kūdikio nerimų
džiugių pasimatymų su motina***

išrikiuotos dienos
eina ir eina
kažkas dalina kelialapius
į senatvę

jei nesuspėsi
tave palaikys žemėje
ir išmes
į šiukšlyną***

jau gęsta šviesa juvelyrinių langų
amžinybės ambasadoje

jurtoje iš keturių laikų
erdvės ir neapykantos

eina Babilono gatvės
apkurtusios nuo miesto šurmulio

skuba dienos pirmyn
senatvei paruošti vienatvę***

liepė pasiimti
paskutinį eilėraštį
užupio kritikai
pasenę žyniai

liko įrėmintas veidas
išdžiūvęs Viktorijos žvilgsnis
prakeiktas
Sizifo ugnikalnis***

pakyla rytas
kaip liftas
keliantis į dangų
šeštame gyvenime

viešbutyje
pro pirštus
bėga
pinigai

nuogas
prigrūstas įsimylėjusių
nuslysta nuo kelio
autobusas***

autostrados
purvinos automobilių sąžinės
ratai, sapnai, regėjimai
autoavarijos, grindinio akmenys

klyksmo melodija
morfologija
užsiūtos žaizdos, švirkštai
stilizuota mirtis***

neprisirišk
prie visageidžiančio nieko
pasaulyje, kuris
tavęs negirdės

iš vienuolyno
pabėgusi vienatvė
gyvenimo mūruose
bijo susapnuoti gyvenimą***

jei kas sužinotų
kiek šį rytą
parašyta eilėraščių
nustotų skaityti knygas

dar pusė stiklinės laiko
visatos tešmuo bijo
užspringti žodžiu, juoko šurmuliu
tylėjimu, nuliu***

žemėje, kur nėra
tuščių laiko dovanų
karvės mūkimų
karčių, perrištų dienų

laukiam matmenų
kubinių bandymų
vėluojančių žodžių
žioplių išsigandusių moterystės
 ***

Vilniuje
per naktį

visi iškriko, neliko pirmininko
Valančiausko nei Šlepiko

ryte
rašiau luošus eilėraščius

išmečiau
į knygą***

aidas nusineša
apsigavusius
nesupratusius
rugių kalbos

išsibėgiojo trąšos
rugiai, alkoholikai
nepasotinta tyla
ir laiko užuojauta

vakaras bėga nuo traukinio
renka išbarstytus pabučiavimus
prašo nešiukšlinti visatos
klausimais apie amžinybę***

ugnis ieško vandens
žmogus kūrėjo
lipdo iš molio
tikėjimą

pilnas žagsėjimų
panaikintos tylos
žioplių
ėjimų į nežinią

nereikalingas laikas
kaip revolveris
žudo
norinčius pasilikti***

iš anapus ežero
papiktinantys laiškai
kviečia
aistron

išnyra iš vandens
gražios moterų kojos
išskleistos žiūrėjimui
paslėptos rankų glamonėms

išrėktos, panaikintos tylos
viengungių vestuvėse, rūpesčių gatvėse
už pečių žmonės sakys:
- lietus neatneša laimės***

netoli, už tūkstančių mylių
tūkstančio tūkstančių
žinduolių, butelių
geriančių amžinybę

vasarą iškrito sniegas
ženklas, kad vėl ateina žiema
bręsta serbentai, noksta vynuogės
mokosi vaikščioti kūdikiai
 ***

dualizmas svaigina akis
skrenda kaip musės
elektroniniai laiškai
bet nenutūpia, neįkanda

tuoj parveš mirusius iš gyvenimo
susirinks žiopliai prie kelio
spėlios, kuri amžina, kuri laikina
Abraomo pranašystė***

ateinu juodas
nudažytas vakaras
tamsoje nematau akių
žvilgsnių, nuodėmių

nematau
o gal visai nėra
atlaidų
pasigailėjimų

dar noriu sutikti save
šitame pasaulyje, kuris
man slysta iš akių
kuriame nusilaužiau koją

dar sau sakau sudie
palauk, sustok
dar spėsim sugrįžti kartu
dar spėsim numirti
 ***

nežiūrėk, gyvenime
man į portfelį
aš seniai tau
neturiu laiko

septynios dienos
ilgesnės
už septynerius
trumpiausius metus

dažnai
kartojasi
kas niekada
nesikartoja
 ***

kambarys laukia audros
kaitra veja moteris į gatvę
apdegusias krūtis pridengia debesys
lietus nuplauna žvilgsnius

tuoj prie ežero išvažiuos tyla
liks ištrauktas iš vaizdajuostės
klyksmas ir greitai, lėtai
bėgantys gyvenimo kadrai***

niaukiasi pasiruošusios eilės
dabar žemėje nėra žodžių
tuščių rudens lapų
iš piršto išlaužtų vaikų

ateina
tylos gyvatvorės
išprievartauti eilėraščiai
pavargusių žodžių tyla***

jau vasara baigėsi
nuo šermukšnių pagelto
išbėgo naktys, gatvės
užgeso tamsūs saulės blyksniai

niekur nerandu numesto laiko
žemėje - antrojo gyvenimo
laukuose - neperrištos karvės bliovimo
prisisiurbusio, prisirišusio prie namų

jau uždengti svetimų gyvenimų langai
žiopli pasikėsinimai į moterystę
laikas išrauna sekmadienio tylą
kaip skaudantį dantį***

vėluoja
moterys
tyloje
skubiai atsisako moterystės

iš nevaisingų
pavėluotų pabučiavimų
laiko klausimai
prasimanyti, apkalbantys žvilgsniai***
 
užnuodytas automobilių variklių
šizofreninis dienos ritulys
atrieda kaip eilinis egzaminas

be vakarykščių tvarsčių
laiko ieškojimų
ištrauktų iš nesuskaičiuojamų
neapsivedusių valandų

atslenka uniformuotas krabas
durpynų ruduo
autobuse suglamžytas
guli negražus lietuvos rytas***

Vilniuje –
gatvės pritvinkusios automobilių
žmonių skubančių į rytdieną
šurmulio ateinančio iš tylėjimo

Vilniuje –
dangus užrioglintas mėnesienos
išniekintas pienėm, žvaigždžių taku
tylėjimu, pasimatymu su vidurnakčiu

Vilniuje –
kažkas tempia mane į paskutinį atodūsį
gyvenimo rankos
iškeltos pagal nutylėjimą amžinam gyvenimui

Vilniuje –
nėra Vilniaus, o už gyvenimo ribų
statomas miestas, kuriame kiekvieną pavasarį
susirenka poetų sielos ir mirusios eilės***

praėjo penkeri metai
supriešintoj, nesuprastoj
kalbos ir kryžių žemėj

ar galėjo būti daugiau
išmestų vaikysčių
proto antkapių

ar galėjo būti daugiau paminklų
kalbos sargų
daraktorių ir mokytojų

Punske
vėl persekiojama žemė
atseikėta po saiko nežinomybei
 ***

svyruoja
Eglinės piliakalnis
nublokštas nuo šakų

veržiasi į nebūtį
po pušim
palaidotas jotvingis***

žiūrėk į Lietuvą
tęsiasi iš anapus
per upę permesta svirtis
nuosprendis pasilikti

tėvo laukuose
stovi kaip dalgis
žeme, užsiklok ražienomis
nežiūrėk į Lietuvą***

žemėje dangus
lyg paskutinis nusikaltėlis
slapstosi soduose
skersai užstoja lauką

po tėviškės stogu
džiūsta tėvo pradalgiai
ražienų prakaitas ir rankos
primenančios Lietuvą
 ***

keras
įleidęs šaknis į tėvynę

dienų, akimirkų
septynių žodžių rytas

sugulęs
su girta vakarykšte diena
 ***

tėvynėje
žemėje
tuščiam baltam lape

nežinomas gimiau
nežinomas
norėčiau mirt

numiręs
susitikti
Lietuvą***

žeme, uždenk mane
kaip nerimą, kuris paklysta
keliaudamas į žemę ir atgal
smėlėtos, lengvos rankos

ištrauktas iš motinos įsčių
aš neturėjau, neturiu kitų
tik vieną, vieną, vieną
LIETUVĄ***

antgamtinė
pakilusi
iš savo griaučių

tėvynė
prašanti pasilikti
amžinai akimirkai

Soldino
atomų dulkės
ieško sūnų***

miško tylą sugriauk
uždaryk miesto bokštuose
išvaryk gatvių šurmulį
ateik -
tėvyne

kiekvieną pavasarį
pakviesk besišaipančius seilinančius dangų
prašančius prisiglausti
nenorinčius pilietybės
tavo vaikus***

daiktų ir žodžių žaidynėse
pasaulio pradžioje
1998 metais
prie kavinės
sėdėjo amerikiečiai
skundėsi
kad
kavinėje
Lietuvoje
išeiviams nėra vietos
 


***

rytas, dešimta valanda
dar pakaks laiko

dieną pagriebti
už gerklės

apsinuodyti
nepriklausomybės neapykanta
 ***

žemė
laukianti  paskutinio patepimo
dvelkianti senolių prakaitu

užmiršta
kaitroje negali pasislėpti
nuo tėvynės meilės***

perku - parduodu
gražiausius žodžius
apie tėvynę
iškimštus, nereikalingus

septynerių metų eiles
žemėje po velėna
parduodu save, atliekamą
ir beveik naują, negyventą gyvenimą

be PVM
 ***

rytas lanko sodus
mazgoja obuolius rasa

būgštauja
šaiposi vaikas

nėra kam į vynuogyną
grąžinti vynuogių
 
 ***

užaugom laukuose
išalkom, glamonėjom varpas
lyg svetimas moteris

atsivėrė žaizdos
nuodėmingos mintys
apnuogintos krūtys

prie vandens lašo
kur prasideda ir baigiasi
jūra***

iš dangaus
sunkiasi lietus

iš kūno
krenta migla

iš kurios
pastoja pasaulis

išvyta
laukais pėdina vėlė***

Veltui leidžiasi saulė,
aukštai, pro žvakidžių laukus.
Mėnesiena, lyg apgaulė,
apgaubia vakarėjančius vokus.

Dega verkiančios žvakės,
mėnesienos pašventinta šviesa.
Nematome, ko nemato akys,
negirdi, nesvajoja, nekalba.
 ***

daktarai - žudikai
kodėl neišmokote plaukioti
išvietėse
kartu su negimusiais kūdikiais

aureolė
kurios nėra
nebuvo
ir nereikia***

Bakanavo akmenų laukas
dešimt tūkstančių milijonų metų
žybtelėjo akimirka
lyg ledynmetis

liko autografas, reljefas
tyla, besiblaškanti akimirka
sujaukta, per anksti
praradusi Lietuvą***

nepaslėpsiu žemės
tėvynės
nepaslėpsiu
nuo savęs

šviesiaplaukė viltis
naktis
gyvos, mirusios
valandos
 
 ***

Nelaikau savęs gyvu,
nelaikau mirusiu,
lūpdažių išbučiuotu,
pasilenkusiu ties savo mirtim.

Po mano gyvenimu padės pagalvę
stebuklingas dienos šviesulys.
Pakils jaunas mėnuo,
atsisės už dangaus pulto.

Gaila, kad visatoje
tiek mažai Lietuvos.***

rudenį
dienos
neturi tiek daug
bučinių

gena
į nežinią
žvaigždžių aureolės
užspringsta nežinomybė
 
 ***

rožančių
nemylėtos rankos
laiko duoną
lyg ostiją

skanesnė už mėnesieną
prigulusi rugiena
klauso
kaip plaka vieniša širdis

koktūs ketureiliai
žodžiai pakaruokliai
ant pasenusių, nemylėtų
moterų užnerta lemtis***

ko verkiate, valandos
užsklęstos atidarytos durys
sustoję laikrodžiai

užmirštos klaidos
saldūs, nemieli
bučiniai

benamius
parveda namo
ištroškusius pagirdo
 
 ***

Gienavui Kulavui,
etnokosmologijos ir kosmoso šeimininkui
 

eina atnašauti mišias
skrendančių kometų laikas
supriešintas kosmosas
sauja pasemta diena

jau išdrožtas stebėjimo bokštas
senolių molinis indas
kuriame tilpdavo visata
ir viena saulės sistemos žvaigždė***

praeivių mišios
transliuojamos kiekvieną sekmadienį
nužengusiems į dangų autobusų stotyse
iš ubagės maldaknygės

moteris katedros aikštėje
prašo malonės
bet praeiviai žiūri į ją
kaip į paskutinę girtuoklę***

laikas
bėgantis nuo lopšio

pabučiavimų
amžinybėje

atleistas
giliai tikintis Dievą***

einu
pats sau
žingsniais
tikinčiais

ateina
tikinčiųjų padangtėje
Kristaus krauju
atpirktas gyvenimas***

už gražių pasimatymų su tėvyne
nukrėstų rudens sodų
susirinkusių obuolių, kvapų
nakties vėjo gūsių

skundžiasi avižų laukas
kad per daug trąšų
žmonių, spindulių, pakrančių
sustingusių, užmirštų eilių***

Varšuvoje –
aistringa nakties šviesa
pakimba ant dangoraižių viršūnės

karaliaus Žygimanto kolona
palinkusi virš miesto
linksmina laukiančius rytdienos

tuoj virš dangaus patekės liftas
septintam aukšte
septyneri metai nusileis į apačią

sunkiasi diena į gerą vyną
kambarys raudonom akim
skaitys mėnesieną

ant saulės sustingusio disko
kultūros ir mokslo pamatai
univermagai atidarys duris į dangų

naktis dar Varšuvoje
naktis -
Varšuva dar miega amžinybėje***

nekantriai pakvimpa tėvo kumelė
laukai pritvinkę arimų
svyruoja pabučiavimų šakos
nušienautų pievų naujo laiko tąsa

mano širdį ištrink, užrakink
pakeisk miesto šurmulio bokštais
tėvo rankų šilumą nuo plūgo nušluostyk
ateik iš tylėjimo, kai nieks neateina

tarp laukiamų, nelauktų
galimų, negalimų pabučiavimų
klaidų, girtuoklių svyravimų
negyvo lauko šukuosenų***

kaip kraujas
skverbiuosi į tave
lyg būčiau
tavo aorta

būsiu pūkeliu
tylėjimu, kuris
tau paliepus nuskrenda
papūtus išnyksta

ateis daug dienų
panašių į tave
skubančių
vėluojančių

nežinau
balto pienės pūkelio
kuris grąžintų
tavo rankas
 ***

jei nori
laikyk žodžius
skrynioje
lyg Monika Lewinsky
suknelę

klaidomis
neatkeršysiu
neprisiminsiu
ko neprisimenu***

slenka dienos aukštyn
iš manęs paimkit mane
ugnyje ieškau vandens
ašarose - džiaugsmo

sėdi sulaužytas pieštukas
renka, krevezoja eiles
vakar buvo šerkšnas
nukrito žodžiai - vynuogės

žmogus sukurtas iš molio
galvoju, kodėl ne iš meilės
šventieji puodus lipdo
neturi laiko***

kiekvienas sekmadienis
turi daug šventų dienų
bet nei viena iš jų
neskirta mano buvimui

kiek nereikalingų žodžių
šulinių, išlietų į pamazgas
kiekviena akimirka
gali sugrįžti pakaruokliais***

tarp nereikalingų atstumų
prasimuša mano ilgesys
lyg kraujas

plukdau elektroninius laiškus
akyse skęsta jūra
kutena prakiurusią valtį

dugne surandu save
koks buvau
nuo pasaulio pradžios***

kūdikis
užkluptas motinos įsčiose

vakaro ir dienos vestuvėse
kosminė tamsa

išnyra abortai
tylūs negyvenimai***

retėja pasaulis
kaip sūrmaišis
vis mažiau norinčių
klaidžioti

elegijos  paukštis
vėluoja
į skrendantį
žodį
 ***

ar užteks ryto išeiti
verkia peršlapusi naktis
linguoja nesuprasta
nuo žemės išėjimo dienų

iš interneto
išeina
sekmadienis
neraugintos duonos diena***

kai rašau eilėraštį
norėčiau išnykti visatoje
per ilgai užsitęsė žodžiai
nupirkti, naujai sudraskyti

į namus įsilaužė ruduo
visą naktį lijo lig ryto
ruseno neišjungtas laikas
prašau, nežiūrėkit į mane
 
 ***

su pirmu sutiktu valkata
norėjau keistis amžinybe
Kristaus ranka
numesta į vargdienio delną

ieškojau kito savęs
kitų sąšlavynų, pamazgų, kartėlių
ėjimo į dangų, kitų žemės lapų
pridengiančių Tavo nuogumą***

kaip sunki, palinkusi obelis
obuoliais nukrenta į žemę
noriu suprasti tą
kuris yra už anapus manęs

už anapus laiko
miesto eismo
tuščių pasivaikščiojimų
nereikalingų prisikėlimų iš mirties***

jei nori, rašyk, nežinomybe
palieku suglamžytą gyvenimą
vaiko išmestą popierių
nakvišų išklaustą nakties atsakymą

dar tyli kambarys, ryjantis lauką
miega fotografų diafragmos
saulė žiūri pro skėtį
nėra, nėra laiko dūlėti***

jei ištarsi mane akimis
pasibaigs mano vienatvė
vanduo susikraustys į ežerą
vakaras uždegs mėnesieną

slenka atpirkimo vaizdajuostės
už mirties kadrų pareisiu namo
sapnuosiu lauko voratinklius
ežerų pasivaikščiojimus

lėtai leidžiasi vakaras
nežadink per anksti bučinių
dar tegul užsitęsia dūmai
ir įsimylėję gelia uodai***

pastelinio laiko klaida
lūpdažių perbrauktas veidas
nėra tavyje tos, kurios nėra
kurios neieškojau, klajodamas po visatą

laukuose visažinis laikas
laukuose nėra gyvų, nėra mirusių
nėra karvių nerimo prieš audrą
nemylimų susitikimų su Ja***

pasaulis, kurio nėra
dienos, kurios neateina
šventės, nesulaukiamos
prisilietimai grąžinti atgal

auštančios retrospekcijos
čiulbėjimo rytas, nešnekėjimo rytas
savas, svetimas
žioplas meilės pakartojimas
 ***

senamadiškai pradėjau save
nemylimą lydėjau namo
važiavo autobusai, raudonavo
šoko maršą

norėjau pažvelgti pro langą
į bėgantį gyvenimą
bet nusukai galvą
ir išlipai prie paskutinės stoties***

atsisveikino rankos
pabučiavo
liko anapus sapnų
ant erškėtrožių, spyglių ir eilėraščių

gedulo nakties šešėlis
praskrodė tylą, pritvinkusią
gedulingo lagamino atsisveikinimų
nesakyk sudie***

dėkoju už telefono laidus
už atsisveikinimą
už tai, kad niekada nepaskambinsiu

dėkoju
kad po vakarykštės dienos
nebus saulėlydžių

dėkoju
kad tie, kurių nėra
neateina, kad būčiau su jais***

prisirinkau
jūros krante
tavo bangavimų
gintaro pėdų

žydra naktis
parvedė mus, neparvedamus
pakibusius
smėlio kopų labirintuose***

ezopinis triukšmas
įsimylėjusių tyla
negalimų
pavogtų bučinių

šaltos rankos
ruduo
nušluostyta
meilė***

iešmas, įsikandęs dešrą
pažadintas kartaus saldumo
nėščių lūpų prispaustas
ugnyje prisirpęs atsisveikinimas

verkiančios
tyros girtuoklių glamonės
sausra dvelkia iš butelio
vaišina vaistais nuo nemigos***

netikėk
nuodėmių prisikėlimu
trumpi sijonai
apnuogins geidulingus žvilgsnius

nevaikščiok nuoga
prie kelio, kur ieškosiu
pakvipusių česnakais
nesančių lauko gėlių***

įdėjau save į fotojuostą
suplėšytą, peršviestą
pažaliavusią laiko nuotrauką
dirbtuvėje užlakuotą laiką

atgrubusios rankos
mykė nuo nemylinčios glamonių
ir vis dar žiūrėjo į  mane
kaip į tą, kurio nereikia***

ištryškęs iš klaidų
suartėjimų, orgazmų, mėnesinių
gyvybės pabučiavimų

artėja
neištikimų moterų seilėmis
mirties lūpomis pateptas gyvenimas

reikėjo rėkti, apsirengti nuogai
dar kažkur susirenka
ir išsiskiria pasimatymai

paskutinį kartą
atviras nakties bliovimas
išvaiko tylą***

ilga diena
lyg užmarštis
lyg raktas
įkištas į laiko spyną

užrakintas lovoje
meilės žodžiuose
įsimylėjusių
pamirštas ruduo
 ***

ateina iš gimdos
gimsta iš būtinybės
gatvės šurmulio
mėnesienos

dingsta iš meilės
vakaro tylos
vaikų klyksmo
eilėraščių rašymo***

pavėlavusiems į mėnesinę
sunešiotą
nuvalkiotą
įsimylėjusių

mergaičių pavėsinėje
lovoje
nulaužtas nuo šakų
gyvenimas***

nelaukti
tylos užkalbėjimai
tylėjimai apie nieką
negrįžtantys kūnai

žvilgsniai
blauzdos
eisenos aplink save
krūtys iš nusikarusių dienų***

sėja rudenį raudonas
šermukšnis
bręsta serbentai
krenta į vyną

nuovargis prispaudžia galvą
saulės spindulių rinkoje
asilas plauna rankas, sako:
- iš šito rudens bus vynas

durų užsklęsta mėnesiena
už sidabrinių, beržinių dienų
dvejus metus per ilgai
užsitęsė bučiniai***

pageltusios meilės albume
fotolaboratorijų fotojuostose
surišti santuokiniai žiedai
autorių baimė, pažadai, įsipareigojimai

pasenę ramentai
išbarsto pelenus
santykiauja prie laužo
užgesusios nakties žarijos***

užsikrėtę visatos
pažadais
darnaus laiko
vystykluose

saulės prožektorius
akinių stiklais
užrakintom akim
eina į šviesą