Poezijos rinkiniai
 
Programą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
 
 
 
SIGITAS BIRGELIS
 

Autobiografija:

Sigitas Birgelis – lietuvių poetas ir fotografas, gyvenantis Punske, daugelio knygų 
lietuvių bei lenkų kalba (išlei-stų Lenkijoje ir Lietuvoje) autorius. 
Sigitas Birgelis – lietuvių poetas ir fotografas, gyvenantis Punske, daugelio 
knygų lietuvių bei lenkų kalba (išlei-stų Lenkijoje ir Lietuvoje) autorius. 
Išleido eilėraščių rinkinius: Tarp krantų (1992), Tarp durų ir dulkių (1993), 
Eilėraščiai iš anapus Dievo (1997), Septynios dienos, septyneri metai (1998), 
75 eilėraščiai (1999), Iš toli ir arti (kartu su L. Šimkute, 2003), Holograma (2004).
S. Birgelio poezija buvo išversta į lenkų, baltarusių, vokiečių ir anglų kalbas. 
Jis pats yra išvertęs į lietuvių kalbą lenkų poeto M. Czajkowskio rinkinį Jeruzalės pėdsakai (1999), o į lenkų kalbą – L. Šimkutės poezijos rinkinį Iš toli ir arti (2003), 
B. Jonuškaitės eilėraščių knygą Vaikas pražilusiom akim (2004), keliolika S. Gedos eilėraščių, išspausdintų rinkinyje Śpiewy Jaćwingów (2002).
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Kompozitorius Vytautas Juozapaitis 
jo eilėraščiams parašė kelias kompozicijas (kvartetui – Prisikėlė Tėvynė ir profesionaliems chorams). 
S. Birgelis sudarė šias knygas: Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike (1993), Punsko 
ir Seinų krašto materialinė kultūra (kartu su J. Vaina, 1997), Kviečiame lankyti Punską ir Seinus (1999), Lietuvių kūrybos antologija (kartu su J.S. Paransevičiumi ir I. Gasperavičiūte, 2000), Poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte – almanachas 
(2002).
Jau keliasdešimt metų S. Birgelis fotografuoja svarbiausius Lenkijos lietuvių gyvenimo įvykius, Sūduvos krašto gamtovaizdžius, architektūros ir sakralinio meno elementus, rūpintojėlius ir pakelių kryžius. Daugiau kaip tūkstantis autoriaus nuotraukų buvo išspausdinta knygose, vadovėliuose bei žurnaluose. Lenkijoje ir Lietuvoje surengtos 
jo nuotraukų personalinės parodos. Bibliografija:

Bibliografija:
1. Tarp krantų: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1992.
2. Tarp durų ir dulkių: poezija. – Vilnius, Voruta, 1993.
3. Eilėraščiai iš anapus Dievo: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1997.
4. Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra (su J. Vaina): nuotraukų albumas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1997.
5. Septynios dienos, septyneri metai: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1998.
6. 75 eilėraščiai: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1999.
7. Iš toli ir arti (su L. Šimkute): poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2003.
8. Holograma: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2004.
9. Jotvos pakrašty: nuotraukų albumas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2005.
10. Tarp trijų Šešupės krantų (su B. Jonuškaite ir A. Uzdila): poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2005.
11. Visadan esma: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2006.
12. Punsko parapija 1597–2007: nuotraukų albumas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2007.

Išvertė:
1. Jeruzalės pėdsakai, Mieczysław Czajkowski: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1999.
2. Iš toli ir arti, L. Šimkutė: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2003.
3. Vaikas pražilusiom akim, B. Jonuškaitė: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2004.
4. Śpiewy Jaćwingów, S. Geda: poezija. – Varšuva, Ex-Libris, 2002.

Sudarė:
1. Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike: vienkartinis leidinys. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1993.
2. Kviečiame lankyti Punską ir Seinus: turistinis vadovas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1999.
3. Lietuvių kūrybos antologija (kartu su J. S. Paransevičiumi ir I. Gasperavičiūte): antologija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2000.
4. Poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte: almanachas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2002.
5. Poezijos almanachas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2005.

Apdovanojimai:
1. Sidabro ženklas „Už nuopelnus Lietuvai stojant į NATO ir ES“ – 2005.
2. Lietuvos Respublikos Seimo medalis „Už nuopelnus“ – 2006.
3. Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus“ – 2008.
4. Jotvingių kryžiaus riterių ordino sidabro kryžius ir Honoris Causa vardas – 2008.

Literatūra apie:
Marcelijus Martinaitis. Sigitas iš Ožkinių // Metai. – 1993, Nr. 5.
Paulina Žemgulytė. Kitoks balsas // Literatūra ir menas. – 2000-07-14.
Marius Burokas. Holograma // Literatūra ir menas. – 2004-04-09, Nr. 2996.
Ričardas Šileika. Hologramos pėdsakais // Aušra. – 2004, Nr. 9.
Stasys Stacevičius. Visadan Jotvoje // Literatūra ir menas. – 2006-12-22, Nr. 3123.

Tekstai:
http://www.tekstai.lt/tekstai/birgelis/index.htmPablikacijos almanachuose ir spaudoje
„Būki mums motina” 1992 m. Vilnius. „Poezijos pavasaris” – almanachai (Vilnius), „Literatūra ir menas”. Vilnius.  2002-08-30 nr. 2914,  “Aušra” Punskas.  “Balsai iš toli” (2000 m.) Vilnius. „Kūrybos antologija” (2000 m.) Punskas,  „Poezija mowy” (2002) Gdansk.. „Rocznik Sejnenski” (2004 m.) Seinai. „Jacwiez” (1999) Suvalkai.

Straipsnių nuorodos apie kūrybą:
„Literatūra ir menas" 
2000 liepos 14 d., 
2006-01-27 nr. 3080 
2004-04-09 nr. 2996
2003-07-25 nr. 2960
„Metai“, 1993, nr. 5, 
„Aušra“ 2004 m. 9 nr.

Publikacijos internete:
www.tekstai.lt
www.sigitasb.punskas.pl
 
 
 
 

 

  Atgal