Sigitas Birgelis
Holograma
Punsko Aušros" leidykla 2004
ISBN 83_87604_87_9
© Sigitas Birgelis _ eilėraščiai
© Vaida Juozapaitytė _ dailininkė

Sigito Birgelio Hologramos" eilėraščiai _ geri eilėraščiai iš gero vyno", iš poezijos vyno, pakankamai nuo jo apgirtę, kad būtų drįstantys, kad būtų _ skverbtys. Metaforos tad akivaizdžios it žaibai, sublyksintys moters, jūros, gyvybės, tikėjimo slapčių miglynuose, kur mūsų laikas _ juslios ir aitrios mišios, laikomos gyvenimui mirus", išmirus iš tėvo namų", širdy nepakeičiamų. Ir tyrlaukiais gyvenimui į tuos namus sugrįžtant. Sugrįžtant žmoniškon, žemiškon tėvynėn, kur poetui taip smagu patikliai kliautis nežabota kalbėjimo laisve. Tikintis, aišku, susikalbėsiant ir iš pusės žodžio. Duokdie tad mums, skaitytojams, tokios skvarbos ir pajėgumo sieti.

Vladas BraziūnasLūpose be bučinių


***

kas vakarą saulėje
vaikščioju krantu, tavo kūnu
debesyse renku gintarą
iš mano į tavo gyvenimą

tavo krūtų reljefas
lyg lūpų ugnikalnis
lauks paskutinės
mano gyvenimo dienos***

vėjas aršus, sklidinas, retas
paryčiais tamsėjančio dangaus
nesuprantu, nemoku hieroglifų
bet tu sekundės blyksniu pražilsti

nėra žodžių palesintų
patręštų žemės mėšlu
mirusiųjų prašnekintų
nėra sutuoktuvių žiedų***

bėgu į ją
kaip į pasimatymą
atvirkšti toliai, sapnai
vos girdžiu jos balsą

jūron veržiasi akmenys
atbulom rankom
atbula širdimi
debesys išmeta gintarą***

pasakyk, kas esi
kokios spalvos tavo naktys
kokio skonio bučinys

_ _ _

krenta lapai, sapnai
lenkiu tave kaip taurę
uostau kaip žiedadulkę***

Raudų mūša
Bangų atšvaitai
Bučinių pasimatymai
Už vandenynų

Tikėjimu ateik
Sprogimu išnyk
Gelmių klausome
Alsavimą šlovinam***

apsinuodijom
gyvenimu
aukštyn kojomis
be vaistažolių

tylėjom rėkdami
sielos peludėje
skirtingiems bučiniams
lūpos žadėjo pabučiavimą***

krūtys
lyg du žirgai
šuoliuoja suknelėje
tarp skruostų

siūbuoja
atneša smėlio dienų
ilgesio antplūdžių
vilties atoslūgių***

ne tavęs _
tavo bučinių geidžiu
nedainuoju giesmės
iš giesmių

lūpos
negimdo vaikų
neapvaisina vaikystėje
neužaugintų tėvų***

nuoga anksti keliasi jūra
nervingai siūbuoja krūtim
gintaras dar ne kartą išplauks
bet tau gyvenimas baigiasi

po mirties išnyra
smegenys
smėlio kopose
pastoja***

Molėtuose po nakties
tarp rakandų
girtų moterų
nusirengusių po nakties

moterys sugeba išstumti
saulės blyksnius
laikrodžių dažnius
nekaltai kvepėti naktim***

valandos, kupinos susitikimų
susitikimai, pilni valandų
pieniškų bučinių
dangaus vaivorykščių

pavargus nuo bangų
nuo laikinumo
gyva, mirusi
amžinybė***

saulės zuikučiai
įkandę šešėlius
išryškina šviesą
jautrumą nejautrų

moterys išrengtos
apvaisintos tikėjimu
glamonėm išderintos
valandom vienišos***

gatvėse
neplauna rankų
nemoka mokesčių
nesapnuoja
dulkių
nepažįsta moterų
neišmeta
sutuoktuvių
žiedų***

Dangaus žvaigždėse
Grįžulo Ratai
Neapčiuopiami pirštų
Lūpose be bučinių

Žmogaus sieloje
Indeksuotas kūnas
Mėnulio valtyje
Praskiestos žvaigždės***

šuoliuoja krantas į jūrą
ant žuvėdros sparnų
glaudžiasi bangos

baltas žirgas
lyg pieno puta
Nidoje

plaukia
užmiega
valtis***

kam tiek mergų
praaušintų
pražiotų
susitikimų
neapvaisintų
vainikų
neatsivėrusių
išderintų
nepraustų***

Jūra žuvėdroje skrieja
Bangos kyla aukštyn

Sparnai siekia krantą
Jūra kinko laivą

Žirgą
Į mano bures

Apsiniaukė padangė
Įsiaudrino moterys***

moterys
lauks
amžinos
nesančios prabangos

sumirgės
 žuvis
nelauks šlykščių
saulės palydų***

saulė
bangų alsavimą
pjauna

diena
šviesos amžinybėje
skęsta

moterys
ozono skylėj
dingsta***

sapnai nusavinti
kadrai išbaltinti
jausmais prideginti

popieriaus laiškai
atšipę
širdim pavargę

sutemoj
ateina
per kiekvieną vaikaitį***

Tavimi šilta mano vasara.
Deja, tu nesupranti
žodžių nei
nakties dūsavimų.

Pavargę žolynai,
išėjimai į laukus,
kur nuo vakar
pėdinu tuščią gerumą.

Prisiminimai tie!
Šunystės!
Šimtai bjaurasčių...
Ant karališko sosto!


***

moters kūnu prisidengusios kantatos
fugos ir tos, be kūno, liežuvio, be garso
išmestos sėklos iš pienių, iš vėjarūgščių
kaip laukimas tavęs senbernio vienkiemyje

aš tave šaukiu tartum tylėtų ugnikalnis
šaukiu tarsi kantatos tylėtų
tarsi tylėtų tie, kurie tyli
kai skauda, neskauda, kažkur po širdim

tu esi mano sieloje kūnas ir vynas
mano gyslose, kur nebuvai sugulove
kai palovėje deimantinėj šviesoj
liuteronų bažnyčioj atsilaužėme žodžio

tu buvai ilgesinga diena _
palaidota nebylio prakaito
ugnis spragoje, kai ugnyje užrausta tamsa
paversta žūtbūtine neteisybe***

Kramtau Tave, nekaltai prakąstą,
Išsigandusią blaivios netekties.
Prašau Tavo kūno pakartoto,
Pradėto smėly ant peties.

Sudžiovinti mūsų dienų džiuvėsiai,
Rankų, juslių, glamonėtų.
Laukai rugiuose, laukuose antigrikiai,
Varpose duona netikinčių javų.

Kiekvienoje nišoje būna tarpeklis.
Kiekvienoje moteryje _ juslus jaudulys.
Krūtų, viršūnių, spenelių antgamtinių,
Ištryškusių naujuoju K2.

Mano lūpos sudrėkintos Tavo bučinių,
Ieškojimų, skverbimųsi į kūno terpę.
Save Tavyje prarandu.
Perduodu naują gyvenimą.***

Plūduriuojančios nakties liaukos
Užsimerkia pienių vainiku.
Išnyksta sunkūs alebastrai,
Žvakidžių minorai ir lūkesčiai.

Šviesa skleidžia tamsoj šviesą,
žiedų pumpurai audžia lapus,
glamonėja žvaigždžių spenelius,
priiminėja dangaus kūnus.

Naktys kvėpuoja žvaigždžių lietumi.
Nuogos alsuoja baltveidės.
Prastos, labai prastos užeigos,
Nesipraususios kaimo mergaitės.

Naktys nuleistos, pakeistos.
Viskas buvo, dar bus.
Nukirsdintos liepos,
Išvagota arimuose žemė.Nuskausminti lašai


***

Izaoko širdim nusišiepęs
dulkinas eilėraščiūkšti
kur keliasi sapnai _ glaudžiasi žvaigždės
yra eilėraštis, yra pradžia

išplovos nevėluoja, nemiršta
nėra aimanų, bioritmų
algoritmų
kantatų, dienų***

eilėraščius
gera rašyti
kad ir
ministro kabinete
nesusipurvinsi batų
jei ateis
nešvarios
mintys


***

nieks nedraudžia
nuspardyti dieną
nuspardyti naktį
apkloti pabučiavimą

jei iš dangaus
nenukris bučinių
daugiau tau
nerašysiu eilėraščių***

geri
eilėraščiai
iš gero vyno
alkoholikai
patys rašo
patys skaito
palaiko
savo kartos
laiką


***

žmogus praranda save
nerasdamas Jo
už tamsos spindulių
sunaikintų
jonynų
palmyrų
raštų
be mėnulio
raidžių***

už bevardžio vitražo
kur eilėraščiai yra niekas
o visa kita __
tik tam, kad užmuštų laiką

Jis pasirinko kitą ganytoją
ir kitas aveles
nebandau prieštarauti
bandau juoktis***

paskutinėje
meilėje
sužadėtas žodis

nepastoja
naktimi
neužkloja

po plunksna
muistosi leisgyvis
eilėraščiūkštis***

socialiai remtinos eilės
būties arkos
žodžiai

alaus daryklose
girtuokliai
nepareinantys, žmoniški***

baigi nepradėjęs
tašką
padėjęs
ant venos

įkvėpimas
atseit
neturi ateit
neateina

nebūtina
rašyti eilių
sodinti bulvių
žiūrėti pro langą***

sėdėdami Gintaro viešbutyje
akimis paėmę Vilnių ant delno
negalim nieko daryti _
šiandien negalim rašyti eilių

prie geležinio vilko laukiam
svečio garbaus (ne Gedimino)
automobilių aikštelėmis nusėtas
nedrąsus šaltas pavasaris

poezijos lyg ir nėra
nuo vakar pagiriojasi stalas
aš ir Marčėnas
nakties žvaigždėse***

Laiko ženklai
atsainūs, abejingi.
Laikas seniai
nelaikomas, pavojingas.

Žodžių triukšmas,
Įrimo liežuvis.
Viskas  lieka,
gyvenimui mirus.***

poezijos nėra
(ne čia)
griaučiai skiemenų

kam tiek daug
nereikalingų
nenaudingų poetų

įstojusių
į
LRS-ą***

šalimais nykstančio miesto
kažkas ilgina vis ilgėjantį
mano šešėlį

sekundės kvadratą
laikiną saulės
mėnulio kaitą

kitoje eilutėje
be žodžio
nulūžęs pieštukas***

ŽODŽIAI suliesėjimui

ant liesų kojų

ŽODŽIAI

apgirtę nuo eilių

ŽODŽIAI skubėjimui

kol grįš TAVE vesti

žadėjęs

žodžių kūrėjas

atpirkęs nuo klaidų

ŽODŽIAI nuskausminti

nuodais

amžinybės girtuoklių***

kažkas nusirengia

prieš poetą _

padrąsina

užrašo ateinančius

į metrikacijos skyrių

žodžius

veda, teka, gimdo

skiriasi

užrašo milijoną netekčių***

vasarą, kurią baigėsi

mano vaikystė

rašiau knygą

rytas naktį

aitrino

žodžiais degino

vasara

neatėjusi

baigėsi

na

ir

kas***

XX amžiaus lašai
Paryčiais trankos
Medininkai, Paneriai
Susikibę už parankių

Nuo ryto
Lynos ir lis
Iš žodžio
Tremty sudaryto

Pakelėj
Tamsiaplaukė palaukė
Nakties paraštėj
Rytas nelaukiaNes viskas laikina


***

laikas nuima rudenį
nuo metų kupros
juslios prarastos dienos
išmestos į kalendorių

kertės saulėje
lyg motinoje
gyvenu, vaikščioju
po apnykusius laukus***

supasi
atgal
durų
girgždesys

apvalus
gabalas rasos
laikinai
amžinas

gyvenimas
pievoje
pratęsta
moterystė***

negimusių tėvų
vaikai
gyvenimu
sveikina mirtį

pirmosios meilės
sėkla
kūdikiuose
gramdo tėvų gemalą***

fleitos, kanonai, kantatos
miniatiūros, faktūros, žirgai
svarstyklės sveria daugiau
nei gali pasverti

atidengia save
dienom, savaitėm apauga
vaizdajuosčių nuotraukom
iš tėvo namų***

Graudulingi varpai
(Metalinėj šerdy)
Laiko
Akimirkoj

Šventraščio raktas
(Ant popieriaus lapo)
Tarp lygumų prasimuša
Raudonuoju vynu***

rytas įžūliai knarkia
išmestas iš miego
sudvasintų lovų
vitražo spalvų

nudienoja naktys
dienos nušuoliuoja
viskas byra
išnyksta kaip sapnas***

rengiasi nuogas
saulės vidurys
užrūstintas rūkas
tirštas spindulys

smagus pakaruoklis
virvė šauni!
pasikorusi
ant žemės traukos!***

žinau _ tu amžinas
nes viskas laikina
krislelis, našlaitė
lašelis rasos


tu
gyvenimas
pasaulis***

Rytas nusičiaudėjo
Atsikėlęs anksti
Baltų debesų plunksnose

Žara žaidė naktimi
Kaip kortomis
Gimstantis vaikas

Dievas sugalvojo kompiuterį
Sugedusį televizorių
Išjungtą telefoną***

trumpos dienos
trumpas
vieškelis namo

bėgimas nuo vaikų
sugrįžimas
valandų valandom

aušra
miegančio
snaudžiančio saulėlydžio***

Nuo Gedimino bokšto
Veržiasi vaizdas
Vaikystėn.

Sekundės greičiu,
Tylos žingsniu,
Einu, atgailauju.

Atgulusieji, prisikėlusieji, _
Jie visi
Mano broliai.

Gyvenę, mirę,
Užrašę
Milijoną adresų.***

Tegul saulėje ilsisi
tavo šviesa
prie vieškelio.

Tėvynės šauksmas,
sarkastiškas rūkas,
lai tęsiasi.

Gintarėli mano, pasėtas
tarp Nemuno
lygumų.***

noksta
pavasario rytas

temsta
norisi miego

vizgina
uodegą laikas

prisisiurbia
saulėlydžio palaikų***

augina
vilkiko skeletą
laikina
vairuotojo mirtis

tyrlaukiais
šalia kelio
Lietuvon keliauja
gyvenimas


***

šiandien nėra pelenų
žibalinės lempos
amžių, atskeltų
akimirkų

keliaujanti
kaimo keleliu
linksniuoja
vaikystė***

kuo daugiau, tuo mažiau
tyliąją naktį giedančių
išbarstytų žvaigždžių
prasižiojusių

laikas lesina
paukštį-binoklį
 žvilgsniuose
išnyksta akys***

saulė laiptuose
Subačiaus gatvėje
smėlio stoty
vilioja spindulį

vakar palaidojo Vainą
Anykščiuose prie "Barono"
hipiai apsirengę žodžiais
iš laikinai okupuotos Lietuvos***

atlyžta
širdys
nuo dienos spindulių

vartuose saulė
rankose
akmuo

paskutinis
į tave
mesiu saulėlydį***

tradicijos
kupinos
klaikios

menų
aureolės
sklidinos

amžių
verpetuose
genamos

uždėtos
kaip našta
ant pečių***

piligrimų diena

šventkelionių naktis

šiokiadienio žodžiai

sekmadienio maldos

moterų viltis

vyrų netikėjimas***

apie apipjaustytuosius

gerai arba nieko

laikas kalba ugnies liežuviu

pateptųjų užuominomis

gimdyvės lūpose

gimsta

ilgiausias gyvenimas

m i r t i s***

šmėstelėjo žmogaus holograma
gemalas išsiurbtas iš žmogaus
kaip gerai, kad anksčiau niekada
žemėje neatsirado gyvybė...

genai išimti
suklonuoti gyvenimai
sumainyti
kaip sutuoktuvių žiedaiŽmoniška tėvynė


***

Fenikija pelenuose! Nemirtinga

Mirties lūpose!

Niekieno neapklausta?!

Virš sekundės tarpsnio,

Uždaryta mediniame karste,

Penkių žvaigždučių viešbutyje?!

Klausk!

Malda tavęs ieško! Kaip

Griaustinis žaibo, kelrodis _ kelio.

Tuščias tuštybių liežuvis.

Teologinis nejaudulys.

Varpą keliantis grūdų taikinys.

Nesakyk! Gal išgirs

Savo žmonos vyro buvimą,

Taukų išmaltą po nakties.

(Napoleonui atėjus, pastodavo,

Bėgdavo Šilainėn ežerų verpstės.)

Iki antrinės krūtų bangos

Apjuosdavo jos išnyrančius dvarus.

Išnaktų viltis, užmačių netektis.

Pradėk! Jau viskas!***

Tarp dviejų kopuliuojančių
dangaus šviesulių _
Vilniaus ir Varšuvos.

Oderis neteka į Nemuną.
Prigludę svetimai artimi,
prasmingi niūriai.

Laikrodžiai taip arti,
tik kažkam reikia
pakišti degtuką.***

Pievos drugelis skraido

Vaikystės takeliu

Nusispjovęs

Palikęs žemę

Grąžina laiką

Amžinybei


***

Neturėjimu prarandu!

Nežinojimu ieškau!

Persodinu lietų!

Pražiodinu žolę!
 

Tyloje vengiu tylos,

vaiko sielos variklio.

Ieškojimu savęs ieškau,

nukarusio ant snarglio.
 

Kiton būtin!

Kiton neviltin!

Rūtų darželin,

sumindžiotan varnalėšų.***

atnešiu tau geresnių dienų

pro langą veržiasi

vaizdas vaikystėn

pro katedrą, bokštus, vienatvę

drauge mano

vienatinis _

kuris esi nuo dienų

gebančių eiti į šviesą

palengvėja

lengvai prieš vėją

pro atviro

elektroninio laiško durisMadona su kūdikiu

Aitrina naktį medžių aikštėje
Nukryžiuotojo lūpos.

Aušros vartuose tekanti aušra,
70 bilijardų vaikaičių Madona.

Sveika, tekanti Marija,
Medžiugorija, Liuvras, Šiluva.

Sveika, pasveikinta, nudienojusi
Po Sūnaus kojomis Šviesa.***

Aušros vartuose
Vaikštinėja gatvės
Sunerimusios
Be tikėjimo

Sutinka būti
Korinto dukrom
Tarp neapsisprendusių
Šaukti

Aušros vartuose
Vaikštinėja kūnai
Be rūpesčių
Atėję iš gatvių***

Dangus yra _
Kiekvienoje smėlio kopoje
Daugybė kartų.

Vanduo yra _
Glaudžia smilkinį banga,
Nuvilnijusi į Nemuną.

Ugnis yra _
Žarijom sudegusių sodybų,
Močiutės žvakėje.

Žemė yra _
Rūpintojėlių nepaliesta Marija,
Motinos ikonoje.***

Pasaulyje, kuriame nėra

Klystkelių, kelių.

Nėra net, ko nėra,

Kas baigiasi, prasideda.

Juodbruvos akimirkos,

Vaizdu grublėtos,

Ir žvakių vaškas

Laukuose.

Laukuose seniai nėra

Ataugusių laiškų,

Elektroninių,

Užartų, užakėtų...


***

Kas apmokys mirusiuosius

Keliu trumpiausiu

Dangun kastis?

Karstą kokiom

Vinim kalti?

Žemėje po dangum

Irimą pradėti?

Po kiek metų

Dangų pasiekti?

Bedarbių gretas

Papildyti...


***

Kur, kurioje gatvėje,

Kurioje asloje

Gyveno Abraomo

Tėvo sūnus?

Kur šiandien

Ilgesingai dejuoja

Dykumos aitra _

Vakar alsavo vakaras.


***

Priešpriešos

Lytinės santuokos

Gyvybės priežastys

Naujagimių rankos

Įsčiomis atgal

Gyvenimui leidus

Stulos, lašiniai

Skerdžiamos kiaulės

Žviegimas

Reklama

Be tabu

Su LNK


***

šermenų

šermukšnis

lyjantys

rudeniu

nekalti

du

išprievartauti

kūnai

kūnai ateinantys, klausiantys

nenuogi, nepanašūs, neatlaidūs

be rankų

naktį apglėbę

keistais drabužiais

lyg chameleonai


***

100 kartų nekaltai pradėtas

be nuodėmės

bjaurastis nepateisina net gyvasties

vėjadulkių, tų, kur tavo klystkely

bamba, kuri suteikia gyvybę

lydėdama į toloką mirtį

mirštame nuogi nudvasinti

nuo kūno, kaip išlukštenti saldainiai

sugrįžtame pasiilgę biodinaminės širdies

neturės skruzdės tylėjimo, tylintis

antimaterinis šauksmas, gyvybė, tegul ji

nereikalauja gyvenimo, atsikračiusi

širdies geluoniesSuvalkų sutartis

dar viena ne viena neteisybė
į eilėraščio formą pakliuvusi
memorialinė, ne aukštyn kojomis
ne vietoj taško, įkalta ne pabaigoj

dar viena lenta nememorialinė
neprimenanti nieko, nesulaužyta
ne iš šio pasaulio, ne iš Suvalkų
ne dvidešimtaisiais, ne niekad


***

Aukoja save

žviegianti kiaulė.

Ištempta iš tvarto,

užnerta ant snukio,

be pusryčių, kaulėta.

Dešros, nugarinės

grąžina atgal

tėvo veidą,

palinkusį prie šerių.

Ant šiaudų, kepurėje,

kiaulėje išaukštintas,

atsistoja tarp naujagimių.


***

atlyžta naktys

šviesos greičiu

amžių akimirkoj

diena tęsiasi

skylėti

žodžiai

dantyse

lūpos

lesina laiką

motinos rožyne


***

rugiuose

tarp laukų

ant pranašų kalno

patepto arimu

keliu, kuris ožiuojasi

kelrodžiai rodo liežuvį _

akys kažkur

kur keliauja pasaulis

amžinas

trumpas

kaip žemė

motinos įsčiose


***

ant popieriaus lapo
gyvenimas
po mirties

viskas praeis
net šunystės
pro šuns būdą

labiausiai
jaučiame tai
kas neskauda***

gatvėje

nemylėtas

šuns

žodis

radioaktyvus

ligotas

bepročių

žinojimas


***

Pavakary grįžta gatvės,
Laimingos neonų šviesoj.

Vakarieniauja kiemai,
Kavinių valgyklos.

Medinės kėdės
Aitrina medžius.

Berželi nuo kalvų,
Įamžink beržinį kryžių!***

Mirtis neigia gyvenimą,

sutepa ir išpildo...

Ji neprivalo būti

žemėje palaidota,

vandenyje nuskandinta,

ugnyje išniekinta...

Tylos bokštuose atšlaitų grifai

gyvus laidoja mirusiems...

Šeši Negyvosios jūros ritiniai,

esėjų Senojo Testamento raštai...

Šviesa neprivalo priešintis tamsai,

vienatvė _ blogiui...***

mašinos nutyla ir triukšmas atlyžta

dienos veidas

paliegęs gatve

atlyžta medžiai

medžių paukščiai prabyla

penkiasdešimt mylių atstu

nuo čia iki kiekvieno

automobilio rato

pakeitusio formą

gyvenimas rusena

37 Celsijais

(daugiau nei užtenka vienam negyvam)

balandis nešinas taika skrieja

nematomo taikinio link
(naikintuvo F17)


***

paryčiais

užmiega naktis

nakty diena

nudienoja

keliauja

be šviesos

dangus žvaigždėse

nepastoja

klepsidroje slenka

valandos

akimirkai

visam laikui sustoja***

Pro atvirą langą

Pro naktį

vėjas pučia

į miško duris
 

Medžių viršūnėse

Žvaigždės

kelio kryžkelėje

žvaigždynai
 

Be žiedadulkių...

Vienišos bitės

atrajoja žiedus

medaus mėnesį
 

Nuo gėlės ant gėlės

Amžiaus ant amžiaus

koja ant kojos

gyvenimas kryžkelėje***

Tada vėl nekęsiu tamsos.

Krištolinis miegas ateis,

Sąmyšy pro sapnus pakutens

Juodas baltveidės spenelis.

Naktis išaus mėnesienoj

Daug išbaltintų dienų.

Laukai prisirinks rugiagėlių.

Naktis vėl šlovins tamsą.

Į kokią bobų vasarą ves

Rūpestingos voratinklių gijos.

Lis iš rankų, susitikimų

Žingsniai nuvys.

Tada

Vėl

Nekęsiu

Tamsos.***

išsiurbtas iš kraujo

lyg vanduo

tylos griaustinis

atsivertęs

pralėks šimtai metų

voratinkliais

paveikslais

bandymais teisintis holokaustu

atgailauja

apaštalų veidai, sudegintųjų griaučiai

per Didįjį penktadienį

gal ir jie prisikels***

Gyvenimas neturės

Tos pačios giminės

Po mirties

Užsiūtos, atvertos žaizdos

Du metrus po žeme

Užmerktos

Žindyvės

Nevaisingoms pavydės

Išlydės

Iš širdies

Pitagoro kertėn

Pastūmės***

Būk pasveikinta, žemiška tėvyne,

Su gandro lizdu ir žydėjimu liepų!

Jau vasara už raudonų šermukšnių

Pina lizdą erškėčių raizgynuose!

Būk pasveikinta, kraujo galia

Trim vinim dygsniuota gyvybe!

Ant skersinio pabudusi ir perverta,

Klusni iki kryžiaus mirties!

Būk, kur joks žmogus nepajėgs

Pūstis prieš Viešpatį...

Tikėjimu nuteistas,

Pakibęs ant vilties paieškų.

Būk mirtimi suartėjęs tėvynėje,

Paukščio akiduobių liaukoje...

Būk našlės pagimdytas!

Paguldytas silpnu kūdikiu!


***

Eufratas, susijungęs su Tigru

Amžinuoju bučiniu...

Žmogaus giminystėje amžinas,

Laikinai mirštantis...

Žemė piliakalnio kuproj...

Aukštumų kloniai...

Kalnas, kuriame žmogus

Stiebiasi į Jį kaip grūdas...

Septyni alebastrai.

Septyniasdešimties savaičių metai.

Septynios dangaus pagalvės.

Septynių pakylų dievystės.

Kalno nuožmus kambarys,

Beribės lygumos alkanas.

Vartais pakeltas į kitą,

Nuo klaikios lygumos suvaikėjęs.***

Norėjau tau parodyti vienišą jaują,
Vienatvę, kalėjimą, sargybos bokštus.
Buvau vaikas, galvojau kaip vaikas.
Užaugau, pasilikau vaiko drabužius.

Blotnas _ kaip sakydavo pas mus _
Nebuvau, bet galėjau likti akimirka
Ardamas tėvų lauką. Vaikystėje
Liko tikri netikrų draugų veidai.

Norėjau tau parodyti daugiau,
Nei pats gyvenimu buvau matęs.
Tėvo ranka sodintus sodus,
Nuo vaisių nulūžusios šakos skausmą.

Dulkėtas Ožkinių keleliu pareidavo
Jonulio ir Gendrutės šešėlis.
_ Gudrutis, _ man sakydavai tąsyk,
Kai bandžiau su tavim susipažinti.

Glamonėdamas pusseserės ranką
Supratau, gyvenimas nesisuka aplink ją.
Nestovi vietoje žolės sklaida ir sraigė,
Kurioje gali kartis skilandžiai.

Buvau užmigęs popietės kaitroj,
Norėjau klausti kelio į Vaitakiemį,
Bet išniro kito pasaulio danga ir Seivų
Ežeras užsimerkė geltonų lelijų skruostu.

Stovinėdavau prie vartų tos ir anos.
Mėnuliui praverdavau naktis.
Per Velykas, per šventas
Bandžiau apvalias rašyt eiles.

Kol jaunas
Norėjau pasenti.
Šokti paskui lenkaites,
Kleviškiui duot į pakaušį...

Gaila, kad visa tai,
Kas buvo tąsyk nepasiekiama,
Nebuvo verta,
Kad nusišlapintų šuo.Sigitas Birgelis gimė 1961 m. Punske. Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo Lenkijos lietuvių mėnraščio, vėliau dvisavaitraščio "Aušra" redakcijoje bei Punsko "Aušros" leidykloje.

Išleido eilėraščių rinkinius: 1992 m. "Tarp krantų" (lietuvių ir lenkų kalbomis), 1993 m. "Tarp durų ir dulkių", 1997 m. "Eilėraščiai iš anapus Dievo", 1998 m. "Septynios dienos, septyneri metai", 1999 m. "75 eilėraščiai". 1999 m. išvertė lenkų poeto M. Czajkowskio poezijos rinkinį Jeruzalės pėdsakai". 2003 m. kartu su L. Šimkute išleido eilėraščių rinkinį Iš toli ir arti" lietuvių ir lenkų kalbomis.

S. Birgelio poezija išversta į lenkų, baltarusių, vokiečių ir anglų kalbas.

Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Kompozitorius Vytautas Juozapaitis
S. Birgelio eilėraščiams parašė kelias kompozicijas (kvartetui _ Prisikėlė Tėvynė" ir profesionaliems chorams).

S. Birgelis sudarė šias knygas: Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnyke" _ 1993 m., Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra" (kartu su J. Vaina) _ 1997 m., Lietuvių kūrybos antologija" (kartu su J.S. Paransevičiumi ir I. Gasperavičiūte) _ 2000 m., Poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte _ almanachas" _ 2002 m.


Sigitas Birgelis
Holograma
Eilėraščiai
"Aušros" leidykla, 2004
ISBN 83_87604_87_9

Septintoji Sigito Birgelio knyga.
Knygoje spausdinama egzistencinė poezija.

Pirmoji S. Birgelio knyga _ poezijos rinktinė lietuvių ir lenkų kalbomis
"Tarp krantų" _ pasirodė 1992 m. Punske.
Antroji _ "Tarp durų ir dulkių" _ 1993 m. Vilniuje.
Trečioji _ "Eilėraščiai iš anapus Dievo" _ 1997 m. Punske.
Ketvirtoji _ "Septynios dienos, septyneri metai" _ 1998 m. Punske.
Penktoji _ "75 eilėraščiai" _ 1999 m. Punske.
Šeštoji _ Iš toli ir arti" _ 2003 m. Punske.

Viršelio autorė
Vaida Juozapaitytė

Korektorė
Birutė Burdinaitė-Ołów

Išleido Punsko "Aušros" leidykla
Mickevičiaus 23, 16-515 Punskas
Spausdino "Aušros" leidyklos spaustuvė
http://www.sigitasb.punskas.pl
http://www.punskas.pl