Tomiki poetyckie
Programŕ remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas 
 
 
 
SIGITAS BIRGELIS
Od 1995 r. Sigitas Birgelis jest członkiem Związku Pisarzy Litewskich.

Sigitas Birgelis (Sygit Birgiel) 
– litewski poeta i fotografik mieszkający w Puńsku.
Jest on autorem wielu książek wydanych w Polsce 
oraz na Litwie w języku 
litewskim i polskim.
Sigitas Birgelis fotografuje elementy architektury i sztuki sakralnej, przydrożne kapliczki i krzyże, osobliwości krajobrazu ziem, zamieszkałych przez Litwinów. Fotografie były prezentowane na indywidualnych wystawach fotograficznych w Polsce i na Litwie.


Dotychczas ukazały się następujące tomiki poetyckie autora:
 • Pomiędzy brzegami  (Wydawnictwo „Ausra”, 1992),
 • Między kurzem a zapomnieniem  (Wilno, 1993),
 • Wiersze z tamtej strony Boga (Wydawnictwo „Ausra”, 1997),
 • Siedem dni, siedem lat  (Wydawnictwo „Ausra”, 1998),
 • 75 wierszy (Wydawnictwo „Ausra”, 1999),
 • Z daleka i z bliska  (razem z L. Simkute, Wydawnictwo „Ausra”, 2003),
 • Hologram (Wydawnictwo „Ausra”, 2004),
 • Nad trzema brzegami Szeszupy (razem z B. Jonuskaite i A. Uzdila, Wydawnictwo „Ausra”, 2005)
 • Visadan esma (Wydawnictwo „Ausra”, 2006)

 • Jego wiersze były tłumaczone na język polski, białoruski, niemiecki i angielski.

  Sigitas Birgelis jest także autorem tłumaczeń wierszy:
   

 • M. Czajkowskiego Jerozolimskie ślady  (Wydawnictwo „Ausra”, 1999),
 • L. Simkute Z daleka i z bliska (Wydawnictwo „Ausra”, 2003),
 • B. Jonuskaite  Dziecko o posiwiałych oczach (Wydawnictwo „Ausra”, 2004)
 • S. Gedy Śpiewy Jaćwingów  /jeden z tłumaczy zbioru poezji/  (Warszawa, 2002).

 • Inne publikacje książkowe autora:
   

 • Pomnik bohaterów litewskich w Pszczelniku (Wydawnictwo „Ausra”,1993),
 • Kultura materialna regionu Puńsk-Sejny (wraz z J. Vainą, Wydawnictwo „Ausra”, 1997),
 • Zapraszamy do Puńska i Sejn – przewodnik po regionie (Wydawnictwo „Ausra”, 1999),
 • Antologia twórczości litewskiej (wraz z J.S. Forencewiczem i I. Gasperowicz, Wydawnictwo „Ausra”, 2000),
 • Almanach Wiosna Poezji (Wydawnictwo „Ausra”, 2002),
 • Almanach poezji (Wydawnictwo „Ausra”, 2005),
 • Na obrzeżach jaćwieży – album fotograficzny (Wydawnictwo „Ausra”, 2005).


 • Sigitas Birgelis od kilkudziesięciu lat fotografuje najważniejsze wydarzenia z życia Litwinów w Polsce, elementy architektury i sztuki sakralnej, przydrożne kapliczki i krzyże, osobliwości krajobrazu ziem, zamieszkałych przez Litwinów. Ponad 1000 zdjęć autora było publikowanych na łamach różnych czasopism, w podręcznikach szkolnych, książkach i opracowaniach. Fotografie były też prezentowane na indywidualnych wystawach fotograficznych w Polsce i na Litwie.

  Atgal