Sigito Birgelio
išleisti poezijos rinkiniai (pdf formate)

1. Tarp krantų – 1992 m. (trūksta)
2. Tarp durų ir dulkių – 1993 m. (trūksta)
3. Eilėraščiai iš anapus Dievo – 1997 m. (trūksta)
4. Septynios dienos, septyneri metai – 1998 m.
5. 75 eilėraščiai – 1999 m.
6. Iš toli ir arti  (kartu su L. Šimkute) – 2000 m.
7. Holograma – 2004 m.
8. Tarp trijų Šešupės krantų (kartu su B. Jonuškaite ir A. Uzdila) 2005 m.
9. Visadon esma 2006 m.

10. Septintas nakty – 2012