2012 balandžio 30 d. Sigito Birgelio eilėraščių rinkinio "septintas nakty" pristatymas Rašytojų klube. S. Birgelis skaito ir komentuoja eilėraštį "seinuose..."

 

 

 

2012 balandžio 30 d.Sigito Birgelio eilėraščių rinkinio "septintas nakty" pristatymas Rašytojų klube. S. Birgelis skaito ir komentuoja eilėraštį "Smėlis"

 

 

 

2012 balandžio 30 d. Sigito Birgelio eilėraščių rinkinio "septintas nakty" pristatymas Rašytojų klube. S. Birgelis skaito eilėraštį "Stoty"

 

 

 

2012 balandžio 30 d. Sigito Birgelio eilėraščių rinkinio "septintas nakty" pristatymas Rašytojų klube. Birutė Jonuškaitė skaito S. Birgelio eilėraštį "Jungas"